Hållbarhet

VÅR FRAMTID

HÅLLBARHET OCH MILJÖ ÄR VIKTIGT FÖR OSS

För oss på Sajaco Nordic AB är ett ständigt mål att minska företagets energiförbrukning och klimatpåverkan.
Att följa en upprättad miljöpolicy och att ständigt söka efter nya, innovativa och hållbara lösningar är delar i det pågående arbetet. Vi följer regelbundet upp den faktiska miljöpåverkan för att se om vi kan bli bättre. Våra medarbetare engageras i miljöarbetet och vi tar emot tips och synpunkter på hur detta kan utvecklas och förbättras.

VÅR MILJÖ

MILJÖVÄNLIG PRODUKTION

Sajaco Nordic AB arbetar nästan enbart med produkter tillverkade av vegetabiliskt garvat skinn, en garvningsmetod som är skonsam mot miljön.
Vi utvecklar användningen av miljövänliga produkter genom att kontinuerligt undersöka möjligheterna till mer hållbara alternativ och lösningar. Hållbar utveckling, definierat som ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”, har kommit att bli en viktig aspekt i Sajaco Nordic AB:s dagliga arbete.

LEVERANS

VI STÄLLER KRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

Alla våra leverantörer skriver under ett avtal, med viktiga aspekter och miljökrav som måste uppfyllas, för att minska klimatpåverkan.
Vi strävar alltid mot att minska användningen av miljöfarliga ämnen och att se till att hela verksamheten präglas av hållbarhet på det sociala, ekonomiska och ekologiska planet. Därför arbetar vi endast med leverantörer som följer gällande arbetslagar och förordningar samt förbjuder barnarbete. Genom ett nära samarbete och regelbundna besök hos våra samarbetspartners kan vi även fastställa att avtalen följs.

TRANSPORT

TRANSPORTER UR MILJÖSYNPUNKT

Sajaco Nordic AB minskar företagets energiförbrukning och klimatpåverkan genom arbete på flera fronter.
Ett viktigt sätt är att undersöka alternativa leveransmetoder, både vid inköp och försäljning, och välja båttransport i de fall det är möjligt. Även vid kortare affärsresor prioriterar vi användning av miljövänliga transportmedel och undviker onödiga bilresor. Våra anställda använder sig i största möjliga mån av digitala program för affärsrelaterade möten och minskar på så sätt transportutsläpp. Vi följer nu gällande miljölagstiftning.

ÅTERVINNING

MATERIAL ÅTERVINNS

Att utveckla företagets återvinningssystem och öka andelen avfall som återvinns är en ständig process som är en självklarhet för oss.
System för återvinning av wellpapp, plastflaskor och pantburkar samt miljöfarligt avfall har vi sedan länge. Vi reparerar också trasiga produkter och återanvänder dessa när det är möjligt för att undvika onödiga produktionsutsläpp.

VÄLBEFINNANDE

VI STÖDJER BARNS VÄLMÅENDE

Varje år skänker vi en del av vinsten till viktiga ändamål.
Vi stödjer Tyresö FF och Barncancerfonden, vilka båda är föreningar som främjar barn och ungdomars hälsa och välmående. Barnen är vår framtid. Vi vill ge vårt stöd till dem.